ULOTKI

Forma reklamy, której celem jest przede wszystkim szczegółowe przedstawienie klientowi swojej oferty.
Ulotki można rozdawać przechodniom lub też roznosić za pomocą poczty  dzięki czemu zwiększa się zasięg reklamy.

20160111_093819

Ulotki A5
ulotki A5

2015-12-12_12.30.53