PLAKATY

jest to jednostronny wydruk na formacie co najmniej A4 mający charakter informacyjno reklamowy.

Plakaty dzięki swojej formie graficznej oraz umieszczaniu ich w miescach publicznych łatwo trafia do przypadkowych przechodniów informując ich o określonym wydarzeniu.